Norge-Amerika Foreningen (NORAM) er en non-profit organisasjon som tilbyr stipend
og gratis veiledning for studier i USA og Canada.

Siden 1919 har NORAM delt ut over 5000 stipend til norske og amerikanske studenter.

NORAM 100 år!

SØK OM STIPEND        SE VÅRE PARTNERSKOLER

educationusa_100 i høydeNORAM er veiledningsenter for EducationUSA Norway. ANSA_LOGO_LIGGENDE-100ihøydeNORAM er godkjent av ANSA i henhold til deres etiske retningslinjer.

FÅ GRATIS VEILEDNINGOur Valuable Supporters