Norge-Amerika Foreningens formål er å fremme gjensidig kunnskap og forståelse mellom Norge og Nord-Amerika.  De historiske og politiske bånd mellom Norge, USA og Canada er sterke, og vi har et felles verdigrunnlag.  NORAM arbeider for at nye generasjoner skal lære hverandre å kjenne på begge sider av Atlanteren, bl.a gjennom studie- og forskningsopphold for nordmenn og nord-amerikanere over lengre tid. I over 100 år har NORAM arbeidet for transatlantisk samarbeid og hjulpet mer enn 5000 studenter med stipender og veiledning.

Alle med interesse for transatlantisk samarbeid gjennom akademisk og kulturell utveksling er velkommen som medlem i NORAM!

 FÅ GRATIS VEILEDNING         SØK OM STIPEND       SE VÅRE PARTNERSKOLER

 STØTT OSS

educationusa_100 i høydeNORAM er veiledningsenter for EducationUSA Norway. ANSA_LOGO_LIGGENDE-100ihøydeNORAM er godkjent av ANSA i henhold til deres etiske retningslinjer.Our Valuable Supporters