USA: Stipend til master, PhD eller forskning?

utdanning i utlandet

Fire stipendorganisasjoner som støtter utdanning i utlandet inviterer til informasjonskveld for deg som vil studere i USA.

U.S.-Norway Fulbright Foundation (www.fulbright.no) har stipend for master, PhD og forskere til USA.
The Norway-America Association/NORAM (www.noram.no) har stipend til master og PhD, og i noen tilfeller post-doc for studier i USA.
Johan Helmich Janson og Marcia Jansons Legat (www.jansonslegat.no) skal bidra til å finansiere studieopphold i utlandet og skal benyttes til å dekke nødvendige merutgifter i denne forbindelse.
Aker Scholarship (www.akerscholarship.no) gir stipender til master- eller doktorgrader ved ni universiteter i USA, Storbritannia og Singapore.

Påmelding: https://goo.gl/forms/SmgGqokEAEzlGBJV2
På grunn av begrenset plass ber vi om at du melder deg på i skjemaet ovenfor.

Vi vil gå igjennom:
– Dine stipendmuligheter fra Fulbright Foundation, Norge-Amerika Foreningen, Jansons Legat og Aker Scholarship.
– Tips og råd til søknaden din

Møtet vil bli avholdt hos U.S.-Norway Fulbright Foundation om ikke annet blir annonsert.

Velkommen!
Ta kontakt på info@noram.no om du har spørsmål