Stilling ledig

Norge-Amerika Foreningen (NORAM) er en frivillig stipendorganisasjon stiftet i 1919. Vårt formål er å styrke forholdet mellom Norge og Nord-Amerika gjennom akademisk utveksling. NORAM har delt ut nesten 6000 stipender stipender til norske og amerikanske studenter og forskere.  Årlig tildeles ca. 45 stipend til en verdi av ca. 3,5 millioner kroner via NORAMs stipendprogrammer.

Leder for stipendprogrammene og kommunikasjon

Vår kollega gjennom flere år går over i ny stilling i høst. Vi søker derfor en ny medarbeider med ansvar for Norge-Amerika Foreningens stipendprogrammer.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Kommunikasjon og utadrettet virksomhet (inkludert sosiale medier)
 • Stipendadministrasjon
 • Rådgivning om studier i USA og Canada
 • Bistå generalsekretæren med administrative oppgaver i tilknytning til bl.a. styremøter, sponsorarbeid og økonomioppfølging
 • Samarbeid med partnerorganisasjoner i USA, Canada og Norge
 • Ansvar for arrangementer

Ønskede faglige kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse fra USA
 • God kjennskap til de norske og nordamerikanske utdanningssystemene
 • Erfaring fra internasjonal utdanning/organisasjonsarbeid
 • Erfaring fra kommunikasjonsarbeid
 • God IT-kompetanse (MS Office, Filemaker, WordPress)
 • Godt språk på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Ønskede personlige egenskaper:

 • Evne til å formidle og presentere for små og store forsamlinger
 • Selvstendig og initiativrik
 • Evne til å arbeide systematisk og strukturert
 • Høy etisk standard og integritet
 • God gjennomføringsevne
 • Samfunnsorientert og nysgjerrig
 • Flink med mennesker/kontaktskapende evner

Vi tilbyr:

 • En selvstendig og krevende stilling med gode utviklingsmuligheter
 • Du blir en del av et interessant internasjonalt miljø i Norge og får en stor kontaktflate i inn- og utland
 • Du blir en sentral person i en liten administrasjon på 1,4 årsverk
 • Lyse og hyggelig lokaler i Rådhusgaten vis-a-vis Akershus Festning
 • Lønn etter avtale

Norge-Amerika Foreningen deler generalsekretær og kontor med Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide.  Stillingen medfører noe reising.

Stillingen rapporterer til Generalsekretær i Norge-Amerika Foreningen.

Søknad med CV sendes til info@noram.no med kopi til hanne.aaberg@noram.no
(Sett SØKNAD i emnefeltet)

Søknadsfrist: 31. august 2017

For mer informasjon om stillingen kontakt Generalsekretær Hanne K. Aaberg, tlf. 23 35 71 60/913 51 681, eller Mari Strømsvåg, leder for stipendprogrammene, tlf. 23 35 71 60, mari@noram.no.

Se også www.noram.no

Norge-Amerika Foreningen, Rådhusgaten 23B, 0158 Oslo