Koronasmitte

Som student i utlandet er det naturlig at du har spørsmål rundt Korona, og NORAM jobber med å finne svar på hvordan en eventuell hjemreise vil påvirke stipendet ditt.

Har du fått stipend fra oss til master eller PhD studier, eller om du går på en av våre partnerskoler vil du høre fra oss så snart vi vet mer.

Har du søkt, eller skal søke stipend for master/phd studier eller om opptak på en partnerskole? På nåværende tidspunkt håper vi det vil være mulig å starte på studiene som planlagt til høstsemesteret, men vi vil følge med på utviklingen.

Her finner du norske myndigheters råd til utenlandsstudenter. 

Meld deg også gjerne på ANSAs gratis seminar om korona:

17. mars eller 19. mars.

Kontakt oss på info@noram.no med spørsmål.