Korona og USA-studier

Som student i utlandet er det naturlig at du har spørsmål rundt Korona.

Har du fått stipend fra oss til master eller PhD studier, eller om du går på en av våre partnerskoler, vil tidlig hjemreise ikke påvirke stipendet ditt.

Har du søkt, eller skal søke stipend for master/phd studier eller om opptak på en partnerskole? På nåværende tidspunkt håper vi det vil være mulig å starte på studiene som planlagt til høstsemesteret, men vi vil følge med på utviklingen.

Her finner du norske myndigheters råd til utenlandsstudenter. 

Kontakt oss på info@noram.no med spørsmål.