Nordmanns-Forbundet og Norge-Amerika Foreningen fusjonerer og styrker båndene til Nord-Amerika

(Oslo, 8. juni 2020) I dag annonserte Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide (NWW) og Norge-Amerika Foreningen (NORAM) at de fusjonerer for å fortsette å styrke forholdet mellom Norge og USA/Canada. Den nye organisasjonen får navnet Norge-Amerika Foreningen.

Norge-Amerika Foreningens formål er å fremme transatlantisk samarbeid gjennom akademisk og kulturell utveksling som sikrer livslang læring.

Foreningen skal arbeide for:

  • Skoleelever: Fremme norsk språk, kultur og friluftsliv gjennom videre drift av Norgesskolen, en sommerskole i Telemark for elever med tilknytning til Norge, bosatt i utlandet.
  • Studenter: Fortsette arbeidet med å formidle stipender fra Norge-Amerika Stiftelsen og samarbeidende stiftelser i USA, tilby gratis veiledning om studiemuligheter i Nord-Amerika og Norge, og gi oppdatert informasjon til elever, studenter og rådgivere over hele landet.
  • Alumni: Etablere nye arenaer og nettverk for å fremme livslang læring.
  • Nettverk: Styrke og utvikle nettverket i Nord-Amerika for medlemmer og alumni, og med samarbeidsorganisasjoner og universiteter.

–  De historiske og politiske bånd mellom Norge og Nord-Amerika er sterke.  Vi har et felles verdigrunnlag, og kulturell utveksling er viktigere enn noensinne. Ved å fusjonere, når vi ut til mange flere i vårt arbeid for å sikre livslang læring på begge sider av Atlanterhavet, sier Peder Chr. Løvenskiold, President i Norge-Amerika Foreningen.

NWW og NORAM er søsterorganisasjoner, og skal sammen ivareta en mer enn 100-årig historikk bl.a. gjennom en videreføring av samarbeidet med Norsk Utvandrermuseum, American Scandinavian Foundation og andre organisasjoner.

Norge-Amerika Foreningen fortsetter som en medlemsforening, der alle med interesse for transatlantisk samarbeid er velkommen.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Generalsekretær Hanne K. Aaberg
mobil: +47 913 51 681 hanne.aaberg@noram.no
www.noram.no

Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide (NWW) er en ideell verdensomspennende medlems- og interesseorganisasjon, etablert i 1907, og et kulturelt bindeledd mellom Norge og nordmenn bosatt i utlandet. Formålet er å samle nordmenn og venner av Norge til felles arbeid for norsk kultur og norske interesser. Organisasjonen arbeider også for å fremme kunnskap og aksept for at nordmenn i utlandet har en stor verdi for Norge enten de fortsatt bor ute eller har kommet hjem igjen. Innenfor denne vide rammen står transatlantisk samarbeid i en særstilling på grunn av de mange nordmenn bosatt i USA.

Norge-Amerika Foreningen (NORAM) er en ideell medlemsorganisasjon, etablert i 1919, med formål å fremme det kulturelle og praktiske samarbeid mellom Norge og Nord-Amerika, i hovedsak gjennom akademisk utveksling. NORAM gir bl.a. gratis veiledning om studiemuligheter og formidler stipender til Master, PhD og forskning i USA og Norge fra Norge-Amerika Stiftelsen og på vegne av stiftelser i USA.  NORAM har også partnerskoler i USA som tilbyr stipend til bachelor-studenter.
H.M. Kong Harald V er høy beskytter for begge organisasjoner.