Vi har en jobb å gjøre for å bevare forholdet til USA

Av Peder Chr. Løvenskiold, styreleder, Norge-Amerika Foreningen (NORAM)
Opprinnelig publisert i nettavisen. 

Angrepet på Capitol Hill forrige uke viser at USA står ved et veiskille etter årene med Donald Trump. Samtidig har pandemien forsterket en trend der færre nordmenn tar utdanningen hos vår viktigste allierte og største handelspartner utenfor Europa. For selv om forbindelsene mellom Norge og Amerika er dype, er det viktig å kultivere samarbeidet. Det kan vi gjøre ved å stimulere flere unge nordmenn til å studere i USA.

Stormingen av kongressen viser oss et splittet USA. Landet er delt langs partitilhørighet – og mange beskriver partimotstanderne som «umoralske». Dette skjer samtidig som en hel generasjon som opplevde krigen, og hadde et personlig forhold til utvandring fra Norge til USA, nå langsomt forsvinner. Nye generasjoner amerikanere har ikke den samme nærheten til Norge og Europa. For unge nordmenn er Australia eller Sør-Amerika like spennende som det tidligere så forjettede USA. Flere engelskspråklige studietilbud i land som ikke tidligere har hatt slike tilbud, betyr at det er mer konkurranse om studieplassene.

Men USA er ikke Australia. Amerika er Norges viktigste handelspartner utenfor Europa, og vår viktigste NATO-allierte. Allikevel har tallet på norske utvekslingsstudenter til USA nesten blitt halvert mellom 2014-2015 og 2019-2020, ifølge tall fra Lånekassen. Vi vet at det har handlet om kronekurs, og nå om pandemien, men det handler også om at unge nordmenn ikke lenger har den samme nære tilknytningen til USA som før.

Regjeringen har lagt fram sin Stortingsmelding «En verden av muligheter», der de påpeker den samme utfordringen. Statsråden ber flere studere i Bayern, og færre i Brisbane. Det er bra at regjeringen tar utfordringen på alvor, men flere må stille opp for å vedlikeholde vår tradisjonelt sterke tilknytning til USA. Dette er grunnen til at jeg og flere andre engasjerer oss – i blant annet  Norge-Amerika-foreningen (NORAM). Vi vil gjøre forholdet til USA like levende som det var for meg, da jeg som ung mann reiste til USA for å studere og senere jobbe.

Mitt ønske for 2021 er å gi flere ungdommer den samme nærheten til USA som jeg fikk. Det jobber vi for i NORAM, og hvert år gir vi om lag 40 stipender til nordmenn og amerikanere som reiser på utveksling. Ja, det handler om økonomisk støtte til å studere og tilegne seg kunnskap, men mest av alt handler det om å vekke begeistringen for landet som har gitt oss Thoreau, Pollock, Kerouac, Seinfeld og Beyoncé – ikke bare teknologiske innovasjoner fra Silicon Valley eller vaksiner fra Pfizer.

Angrepet på Capitol Hill viser at det er brytningstider i USA nå. Nordmenn må forstå disse brytningstidene, forstå hva som beveger amerikanere flest. Vi er et lite land, og kan ikke forvente at amerikanere skal fatte interesse for oss uten at vi gjengjelder tjenesten. La oss derfor jobbe sammen for at Capitol Hill-stormingen ikke blir det definerende amerikanske øyeblikket for unge nordmenn. La dem oppleve campusliv, roadtrips, Ivy League og de norsk-amerikanske universitetene som St. Olaf, Concordia College og Pacific Lutheran University.

En ting er at slike opplevelser er av stor verdi for den enkelte som opplever det; enda viktigere er det at studentutveksling mellom Norge og USA styrker forbindelsene til vår viktigste allierte. Jeg både håper og tror at vi som nasjon ser de lange linjene, og at fremtidens studenter ikke lar de siste ukenes hendelser få avgjørende betydning for valg av studiested.