Søknad om graduatestipend 2022-23

Slik søker du på stipend for graduatestudier

Du har selv ansvar for å sørge for at all dokumentasjon er sendt inn før søknadsfristen 1. desember. Forlenget frist 8. desember.

  1. Les nøye gjennom vilkårene før du søker. Man er selv ansvarlig for å sørge for at en kvalifiserer, og søknadsavgift refunderes ikke dersom en søker utenfor kvalifikasjonene.
  2. Fyll ut søknadsskjema i OpenWater.
  3. Betal søknadsavgift (NOK 500) HER
  4. Evt. ettersend dokumentasjon til stipend@noram.no
  5. Hold NORAM oppdatert dersom studieplanene endrer seg, eller du får innvilget andre stipender (Fulbright, Aker Scholarships eller Forskningsrådet)

Husk at vi også må ha mottatt 3 anbefalingsbrev innen søknadsfristen

Ved spørsmål, ta kontakt på stipend@noram.no eller +47 23 35 71 60

 

NB! Angående innsending av karakterutskrifter

Utdanning fra Norge:

Karakterutskrift/vitnemål (transcript of records/certificate) på engelsk og diploma supplement (for utdanninger som er ferdige).

Du kan gi NORAM tilgang til å se karakterene dine på engelsk via https://www.vitnemalsportalen.no/

Bruk epost stipend@noram.no.

Utdanning fra USA:

Karakterutskrift skal enten sendes per post (papir) direkte fra skolen, eller via skolens online utsendelse av verifiserte karakterutskrifter (Parchment etc) (send til stipend@noram.no). Det er ikke nødvendig å sende diploma, så lenge det står “Degree awarded: ******” på karakterutskriften.

 Utdanning fra andre land:

Se over for karakterer fra USA, det samme gjelder for skoler utenfor USA og Norge.
**VIKTIG: Legg med forklaring på karakterene, uten den kan vi ikke vite ditt karaktersystem. Ofte finnes det forklaring på baksidene av vitnemålet/karakterutskriften etc.