Søknad om graduatestipend 2022-23

Slik søker du på stipend for graduatestudier

Du har selv ansvar for å sørge for at all dokumentasjon er sendt inn før søknadsfristen 1. desember. 

  1. Les nøye gjennom vilkårene før du søker. Man er selv ansvarlig for å sørge for at en kvalifiserer, og søknadsavgift refunderes ikke dersom en søker utenfor kvalifikasjonene.
  2. Fyll ut søknadsskjema i OpenWater.
  3. Betal søknadsavgift (NOK 500) HER
  4. Evt. ettersend dokumentasjon til stipend@noram.no
  5. Hold NORAM oppdatert dersom studieplanene endrer seg, eller du får innvilget andre stipender (Fulbright, Aker Scholarships eller Forskningsrådet)

Ved spørsmål, ta kontakt på stipend@noram.no eller +47 23 35 71 60