Kjetil Flatin hedres med Den Kongelige Norske Fortjenstorden

Hans Majestet Kongen har utnevnt Kjetil A. Flatin, tidligere president og generalsekretær i Norge-Amerika Foreningen, til Ridder 1. klasse i Den Kongelige Norske Fortjenstorden.

Kjetil A. Flatin mottar utmerkelsen for sitt store engasjement og innsats for økt internasjonalisering av høyere utdanning, og for sitt arbeid for å styrke relasjonen mellom Norge og utflyttede nordmenn over hele verden, men med særlig vekt på USA.

Dekorasjonen ble overrakt under et arrangement i Norge-Amerika Foreningens regi i Villa Grande denne uken.

Flatin har gjennom hele sin yrkeskarriere jobbet for å fremme internasjonalt samarbeid innen høyere utdanning, både som direktør for Den Internasjonale Sommerskolen ved UiO (1978-86) og direktør for Studentsamskipnaden i Oslo (1986-99).  Flatin ledet også et regjeringsoppnevnt utvalg som utarbeidet NOU 1989:13 «Grenseløs læring: Mottak av utenlandske studenter, studentutveksling og internasjonalisering av høyere utdanning.» Han var også med på å stifte European Association for International Education, EAIE, og satt som president for organisasjonen 1990-92.

Flatin var Generalsekretær i Norge-Amerika Foreningen (NORAM) og Nordmanns-Forbundet i perioden 2001-2004, og satt også en periode som President i Nordmanns-Forbundet.

Flatin har også de senere år på frivillig basis fortsatt sitt arbeid for å fremme studentutveksling og samarbeid mellom Norge og USA. Til Norge-Amerika Foreningens 100-årsjubileum i 2019, tok Flatin initiativ og skrev jubileumsboken «En reise i vår utdanningshistorie. Norsk-amerikansk akademikerutveksling 1919-2019».

 

Oslo, 9. september 2021
Norge-Amerika Foreningen


Kjetil A. Flatin, Ridder 1. klasse i Den Kongelige Norske Fortjenstorden.


Styreleder i NORAM, Peder Chr. Løvenskiold, Kjetil A. Flatin og generalsekretær i NORAM, Hanne K. Aaberg.


Flatin med familie.


Familie, tidligere kolleger og venner var til stede for å hedre Flatin.


Familie, tidligere kolleger og venner var til stede for å hedre Flatin.