Finansiering til din utdanning

Maria fikk stipend av NORAM i 2018-19 og 2019-20 for å ta en master i Filmmaking ved NYU Tisch School of Arts.

Det amerikanske systemet for høyere utdanning er stort og svært variert, og kan være svært kostbart. En tommelfingerregel er at offentlige universiteter er store, rimeligere, og ikke har så mye stipend til internasjonale studenter. Private universiteter er oftere mindre, dyrere, men har store stipend tilgjengelig for internasjonale studenter. Dette gjelder ikke nødvendigvis alle colleges og universiteter, men er en generalisering.

Hvis du ønsker å spare penger på levekostnader, bør du ikke studere i California, store deler av New York og Massachusetts eller i Washington DC, ettersom levekostnadene er mye høyere i disse områdene. Sjekk gjerne colleges og universiteter som ligger litt “avsidesliggende” områder, som i rural eller suburban byer og tettsteder, det kan være mye å spare i levekostnader i disse byene.

Stipend fra skolen

De aller fleste studentene i USA får støtte i form av scholarship/grants/financial aid fra college eller universitetetet de studerer ved. Dette gjelder også internasjonale studenter, og NORAM anbefaler alltid at du undersøker hvordan du søker stipend fra skolen.

Skoler kan ofte tilby merit-based scholarship, need-based aid, grants for leadership, scholarship for kunst, musikk, teater eller lignende.
OBS: ikke godta federal aid/state support eller lignende, da statsstøtte i USA vil diskvalifisere deg for å motta Lånekassen. Gjelder spesielt for dobbeltstatsborgere.

Noen ganger krever skolen at man tar SAT/GRE/GMAT el. lignende for å kvalifisere for stipend, ellers evaluerer de deg ut i fra karakterer.
For behovsprøvd stipend/støtte (need-based) må man noen ganger må man fylle ut CSS Profile eller en financial aid søknad for støtte.

Lånekassen

NOKUT samarbeider med Lånekassen om oversikter over hvilke institusjoner som har fått akkreditering. Norske studenter som er tatt opp ved en amerikansk institusjon med såkalt regional akkreditering, vil kunne regne med støtte fra Lånekassen. Lånekassen gir også støtte til første år i en bachelorgrad, selv om første året ikke godkjennes som del av en norsk høyere utdanning.

For studier ved læresteder utenfor Norden med spesielt høy kvalitet kan Lånekassen gi et såkalt tilleggsstipend hvis skolepengene er høyere enn 126 160kr. En liste over hvilke læresteder i USA som kvalifiserer for tilleggsstipend finner du hos Lånekassen.

Se her for hvor mye kan Lånekassen støtte din utdanning med.

Stipend fra NORAM og andre organisasjoner

For andre stipend, se NORAMs oversikt om stipend fra andre kilder og ANSAs stipendoversikt eller deres liste over stipend for USA.