Graduate stipend

Stipend for master og PhD studenter

Norge-Amerika Foreningen (NORAM) tilbyr stipend til norske statsborgere for graduate studier (master og PhD) i USA. Opp til 35 stipend deles ut hvert år. Stipendbeløpene varierer fra ca. USD 2.000 til USD 20.000. Programmet består av stipend fra flere forskjellige organisasjoner og stipendfond. Søkere blir automatisk vurdert for alle stipend de kvalifiserer for.

Søknadsportal for skoleåret 2023-24 er nå ÅPEN! Klikk her for å komme til søknaden.

 

Gjeldende studieperiode: høst 2023 og/eller vår 2024


Vilkår for graduatestipend

Krav til søkere

 • Søker må være norsk statsborger.
 • Søknaden må gjelde skoleåret 2023-24.
 • Fullført bachelor eller tilsvarende må kunne dokumenteres innen oppstart i USA.
  • Fullført bachelor-grad, eller tilsvarende grad.
  • Søkere som tar en 5-årig grad (for eksempel: master i rettsvitenskap, sivilingeniørutdanning/master) må ha fullført minst tre år (180 studiepoeng) av sin utdanning.
 • Fortrinnsrett kan gis til søkere som tar sin første master (gjelder ikke for PhD).

Krav til utdanning/prosjekt

 • Man må legge ved et søknadsbrev/prosjektbeskrivelse i søknaden. Dette skal skrives på engelsk.
 • Søkere trenger ikke å ha mottatt opptaksbrev/invitasjon fra vertsinstitusjon i USA innen søknadsfristen, men må kunne dokumentere opptak/invitasjon dersom man blir innstilt til stipend. Dersom du allerede har kommet inn laster du opp admission letter ved søknaden.
 • Stipend gis for å muliggjøre studier/forskning på graduate level (master eller PhD) i USA. Post-doc/forskere anbefales å ta kontakt for å høre om de kan søke (må bevise økonomisk behov).
 • Stipend kan gis til søkere som ønsker å ta en hel master- eller PhD grad i USA, eller søkere som vil ta en del av deres master- eller PhD grad (utveksling) i USA. Vi gjør oppmerksom på at minstekrav for lengde på oppholdet er tre måneder.
 • Graden kan være påbegynt.
 • Stipendene er for fulltidsopphold ved et akkreditert lærested i USA. Fjern-/nettstudier eller opphold ved læresteder utenfor USA vil ikke bli vurdert.
 • Man kan ikke søke om stipend med tilbakevirkende kraft.

Stipendperiode, oppholdets lengde og tildeling

 • Stipendtildelingene følger det akademiske året (1. august – 31. mai), og blir tildelt for ett år av gangen. NORAM støtter ikke rene sommerprogrammer.
 • Minimum lengde for oppholdet er tre måneder.
 • Man kan motta maksimalt to stipend gjennom Norge-Amerika Foreningens stipendprogram for master- og PhD studier i USA. Dersom du tidligere har mottatt stipend fra NORAM bes du oppgi dette i søknaden.
 • Søkere som har fått stipend fra U.S.-Norway Fulbright Foundation, Aker Scholarships eller Forskningsrådet for den samme søknadsperioden vil ikke bli vurdert. Dersom du får innvilget stipend fra en av disse under NORAMs søknadsprosess bes du å gi beskjed snarest.
 • Søknadsavgift refunderes ikke

 


Informasjon om stipendene

Samarbeidsorganisasjoner:

NORAM samarbeider med American-Scandinavian Foundation og Thanks to Scandinavia for utdeling av stipend. Andre organisasjoner og stipendfond vil også kunne utdeles ved mulighet. Ved å søke stipend fra NORAM, vil din søknad automatisk bli vurdert for alle stipend tilgjengelig. Man kan ikke søke stipend direkte via våre samarbeidsorganisasjoner, kun gjennom NORAM.

NORAM stipender som deles ut:

 • Kong Olav V Fødselsdag Stipend
 • Kong Olav V Stipend
 • The Royal Caribbean Cruise Line Scholarship – preferanse til studenter ved University of Miami
 • Ragnhild Marie Løkens Utdannelsesfond
 • Franklin D. Roosevelts Minnefond
 • Kjell Nordviks Fond

Jeg har søkt, hva nå?

Evaluering

Søknader til NORAMs graduateprogram blir evaluert nøye ved hjelp av fagkonsulenter og en stipendkomité. Endelig svar på stipend vil bli gitt senest i begynnelsen av juni 2023, avslag vil bli gitt tidligere.

NORAM jobber med flere organisasjoner i USA for å gi flest mulig studenter stipend. Dette gjør at vi har lang behandlingstid. Vi ber om forståelse for eventuelle forsinkelser, og forsikrer om at vi gjør vårt beste for å gi beskjed så fort som mulig.

Kommer du inn/får du invitasjon til din institusjon, må du sende dokumentasjon til NORAM. Endrer studiesituasjonen/sted, fag, langvarighet etc. seg så ønsker vi også informasjon om dette raskt. Ta kontakt på stipend@noram.no.

Terms and Conditions

Pernille fikk stipend i 2013-2Norge-Amerika Foreningen har store stipend for graduate studenter (master/PhD) for studier i USA. Se nettsiden for mer informasjon og frister.014 for å ta en master i Directing and Screenwriting ved Columbia University
Pernille fikk stipend i 2013-2014 og 2015-16 for å ta en master i Directing and Screenwriting ved Columbia University