Graduate stipend

Stipend for master og PhD studenter

Norge-Amerika Foreningen tilbyr stipend til norske statsborgere for graduate studier (master og PhD) i USA. Opp til 35 stipend deles ut hvert år. Stipendbeløpene er fra ca. USD 2.000 til USD 20.000. Programmet består av stipend fra flere forskjellige organisasjoner og stipendfond. Søkere blir automatisk vurdert for alle stipend de kvalifiserer for.

NESTE SØKNADSFRIST KOMMER TIL HØSTEN 

 • Studieperiode: høst 2022 og/eller vår 2023

Vilkår for graduate stipend

Krav til søkere:

 • Søkere må være norske statsborgere.
 • Bachelor eller tilsvarende må kunne dokumenteres innen oppstart i USA.
  • Fullført bachelor-grad, eller tilsvarende grad.
  • Søkere som tar en 5-årig grad (feks: master i rettsvitenskap, eller sivilingeniørutdanning/master) må ha fullført minst tre år (180 studiepoeng) av sin utdanning.
 • Fortrinnsrett kan gis til søkere som tar sin første master (gjelder ikke for PhD).

Krav til utdanning/prosjekt:

 • Søkere trenger ikke å ha mottatt opptaksbrev/invitasjon fra vertsinstitusjon i USA innen søknadsfristen, men må kunne dokumentere opptak/invitasjon dersom man blir innstilt til stipend. Kommet inn allerede? Send oss opptaksbrevet fra skolen/instituttet.
 • Stipend gis for å muliggjøre studier/forskning på graduate level (master eller PhD) i USA. Post-doc/forskere anbefales å ta kontakt for å høre om de kan søke (må bevise økonomisk behov).
 • Stipend kan både gis til søkere som ønsker å ta en hel master- eller PhD grad i USA, og søkere som vil ta en del av deres master- eller PhD grad (utveksling) i USA.
 • Graden kan være påbegynt.
 • Stipendene er for fulltidsopphold ved et akkreditert lærested i USA. Fjern-/nettstudier eller opphold ved læresteder utenfor USA vil ikke bli vurdert.

Stipendperiode, oppholdets lengde og tildelinger:

 • Stipendtildelingene følger det akademiske året (1. august – 31. mai), og blir tildelt for ett år av gangen. NORAM støtter ikke rene sommerprogrammer.
 • Korteste lengde for oppholdet er tre måneder.
 • Kan maksimalt motta to stipend gjennom Norge-Amerika Foreningens stipendprogram for master- og PhD studier i USA.
 • Søkere som har fått stipend fra U.S.-Norway Fulbright Foundation, Aker Scholarships eller Forskningsrådet for den samme søknadsperioden vil ikke bli vurdert.

Hvordan søker jeg stipend fra NORAM?

NORAM har én utlysning om stipend i året.
Neste frist kommer høsten 2021

Ofte stilte spørsmål

Kvalifiserer du ikke? Se NORAMs oversikt over andre organisasjoners stipendmuligheter.


Informasjon om stipendene

Samarbeidsorganisasjoner:

NORAM samarbeider med American-Scandinavian Foundation og Thanks to Scandinavia Foundation for utdeling av stipend. Andre organisasjoner og stipendfond vil også kunne utdeles ved mulighet. Ved å søke stipend fra NORAM, vil din søknad automatisk bli vurdert for alle stipend tilgjengelig. Man kan ikke søke stipend direkte via våre samarbeidsorganisasjoner, bare gjennom NORAM.

Stipend for sted og fagspesifikke utdanninger:

Sammen med våre samarbeidsorganisasjoner utdeles det flere stipend som har spesielle kriterier til søkeren. Det er stipend for studier på østkysten eller vestkysten, ved University of Miami eller andre stedskriterier. Det er stipend for ingeniør, naturvitenskaplige fag, teknologi, internasjonal politikk og andre fag.

NORAM stipender som deles ut:

 • Kong Olav V Fødselsdag Stipend
 • Kong Olav V Stipend
 • The Royal Caribbean Cruise Line Scholarship – preferanse til studenter ved University of Miami
 • Ragnhild Marie Løkens Utdannelsesfond
 • Franklin D. Roosevelts Minnefond

Jeg har søkt, hva nå?

Alle som søker stipend vil få beskjed via stipendportalen.no om at søknaden er komplett og registrert. Om søknaden ikke er komplett, vil det bli max bli sendt én purring om manglende dokumenter.

Vennligst ikke send epost for å etterspør søknaden din, det vil skape flere forsinkelser.

Evaluering

Søknader til NORAMs graduate program blir evaluert nøye ved hjelp av fagkonsulenter og en stipendkomité. Endelig svar på stipend vil bli gitt senest i begynnelsen av mai, avslag vil sendes før.

NORAM jobber med flere forskjellige organisasjoner for å gi flest mulig studenter stipend og det gjør at vi har lang behandlingstid.

Kommer du inn/får du invitasjon til din institusjon, skal du sende dokumentasjon til NORAM. Endrer studiesituasjonen/sted, fag, langvarighet etc) seg så ønsker vi også informasjon om dette raskt.
Opptak og endring i studieplaner kan påvirke hvilket stipend man er kvalifisert for. Flere av stipendene vi har er steds- og fagspesifikke.

Terms and Conditions

Pernille fikk stipend i 2013-2Norge-Amerika Foreningen har store stipend for graduate studenter (master/PhD) for studier i USA. Se nettsiden for mer informasjon og frister.014 for å ta en master i Directing and Screenwriting ved Columbia University
Pernille fikk stipend i 2013-2014 og 2015-16 for å ta en master i Directing and Screenwriting ved Columbia University