Anbefalingsbrev/Letter of Recommendation

Anbefalingsbrev er en viktig del av stipendsøknaden. I forbindelse med søknad om stipend til Norge-Amerika Foreningen, ber vi om:Recommendation

 • Anbefalingsbrev fra tre relevante anbefalere
  • Anbefaler bør være studierelatert (minimum en anbefaling) eller jobbrelatert.
 • Anbefalingene skal skrives på engelsk.
 • Brevet må skrives på universitetets eller selskapets brevpapir, og de må være underskrevet.

Anbefalingen må være innsendt innen søknadsfrist, og de kan sendes per post eller per epost (stipend@noram.no)

Hvert år får vi flere søknader enn vi har stipendmidler til. Gode anbefalingsbrev gjør det lettere for oss å velge rette kandidater.


Anbefalingsbrev: Råd til anbefalere

Tusen takk for at du tar deg tid til å skrive et anbefalingsbrev på vegne av en av våre søkere. Vi vet at du kanskje har noen spørsmål i forbindelse med dette, og her forsøker vi å svare på noen av dem.

Hvorfor er et slikt brev så viktig?

Anbefalingsbrev forteller noe mer om søkeren enn det som står i C V og vitnemål. Det kan si noe om personlige egenskaper, arbeidsinnsats, og søkerens engasjement og seriøsitet. Et virkelig godt anbefalingsbrev sier ikke bare noe om tidligere prestasjoner, men også noe om kandidatens mulighet for å lykkes med studiet/prosjektet det søkes om stipend til.

Hvorfor må brevet sendes per epost, direkte til NORAM?

Anbefalingsbrevet er konfidensielt, og leses ikke av søkeren. Dette gjør at du som anbefaler kan være helt ærlig i din evaluering. Vi ber om at brevet skrives på din institusjons brevpapir, underskrives, scannes og sendes direkte til vår epost (stipend@noram.no). Vi anser dette som den beste måten å unngå forfalskninger.

Hva bør et anbefalingsbrev, enten til NORAM eller til en amerikansk institusjon, inneholde?

Det er mange måter å skrive et anbefalingsbrev på, men her er noen forslag til hva du bør ha med:

1. avsnitt: Dette avsnittet setter tonen for resten av anbefalingsbrevet. Du bør fortelle hvordan du kjenner søkeren, og hvor lenge du har kjent han/henne. Det første avsnittet er også stedet der du kan gi en kort introduksjon av deg selv og din bakgrunn.

2. – 3. avsnitt: Hoveddelen av brevet bør beskrive egenskaper som søkeren besitter. Et spesifikt eksempel eller to sier mer enn lange beskrivelser. Jo mer relevante disse egenskapene/eksemplene er i forhold til det prosjektet/studiet søkeren ber om stipend for, jo bedre.

For studenter vil det være spesielt nyttig om brevet sier noe om hvordan søkeren gjorde det i forhold til andre studenter i klassen eller kurset. For eksempel om studenten var spesielt aktiv eller engasjert, eller om han eller hun fikk en karakter som var blant de 5-10% beste.

4. avsnitt: det siste avsnittet bør inneholde din endelige anbefaling. Dersom dette er en person du føler du kan anbefale, uttrykk dette her og repeter gjerne de aller viktigste punktene slik du ser det. Si gjerne fra dersom du kan kontaktes for mer informasjon.

Tips og råd:

Eksempel på anbefaling for masterstudier

Ti tips til deg som skal skrive anbefalingsbrev


Anbefalingsbrev: Råd til søkere

Det kan være vanskelig å spørre om anbefalingsbrev, særlig for norske studenter som kanskje ikke har hatt så mye kontakt med sine forelesere/professorer.

Her er noen generelle råd:

 • Gi anbefaler god nok tid til å skrive brevet – minst to uker før fristen.
 • Lenge før du spør om et anbefalingsbrev, bør du vise at du er en aktiv og engasjert student.
 • Levér inn oppgaver, vær aktiv i forelesninger/gruppetimer, og dersom foreleser har kontortid, benytt deg av denne for faglige spørsmål. Det skal ikke så mye til før du skiller deg positivt ut fra mengden.
 • Ikke be om anbefalingsbrev i en e-post, avtal heller et møte med din foreleser/professor. Det er veldig lett å si nei i en e-post eller på telefon.
 • Vær forberedt når du kommer på møtet. Vær klar til å fortelle om dine planer. Spør gjerne om råd, feks. om gode universiteter i USA. Ta med kopier av karakterutskrift, oppgaver du har levert inn, og et kortfattet CV.
 • Ta også med informasjon/instruksjoner om hvordan anbefalingsbrevene skal sendes inn. Ta feks. med en utskrift fra hjemmesiden til de som ber om anbefalingsbrev, og en ferdig frankert og adressert konvolutt (om de skal sende inn per post). Noter frist for innsending av anbefalingsbrevet. Gjør det enkelt for anbefaler å sende inn anbefalingen, det er ofte de små og ubetydelige detaljene som gjør at ting blir forsinket.

De beste anbefalerne kjenner deg faglig, og kan si noe fornuftig om dine muligheter for å lykkes med planlagte studier/forskning. I noen tilfeller, feks dersom du skal ta en MBA, kan en arbeidsgiver være en god anbefaler.

Send en takk når brevet er skrevet, og gjerne en oppdatering om hvordan det gikk. Alle liker å bli holdt orientert.
Tips og råd: 

Letter of Recommendation: How to Ask for It by Peterson’s

Letters of Recommendation by Brandeis University

Confessions of a Professor: How to Get A Great Letter of Recommendation (Or Not), by anonymous professor Brandeis University