Søknadprosess for NORAM Graduate stipend

Les ofte stilte spørsmål før du sender inn søknad og/eller spørsmål til søknaden

Dette er noen av NORAMs stipendiater for 2015-16
Dette er noen av NORAMs stipendiater for 2015-16, og vi er samlet for Stipenddagen på Nobelinstituttet.

Alle dokumenter som sendes til NORAM må være på engelsk.

Steg 1

Elektronisk søknadsskjema

Helst ikke send inn dokumenter uten at søknadsskjemaet er sendt inn og søknadsavgiften er betalt. Vi har ikke mulighet til å registrere dokumentene hvis du ikke har fylt inn søknaden, og kan dermed heller ikke bekrefte om vi har mottatt dine dokumenter.

Steg 2

Andre dokumenter – se forklaringer nederst

 1. CV på engelsk
 2. Fyll inn NORAM budsjett for graduate stipend.
 3. Prosjektbeskrivelse. Se her for krav og tips til prosjektbeskrivelsen.
 4. Vitnemål, karakterutskrifter
 5. Tre anbefalingsbrev
 6. Opptaksbrev fra skolen
 7. Portefølje (musikk, film, kunst etc)

Steg 3

Innsendelse

Søknadsfrist 15. desember 2016.

Send nevnte dokumenter (som PDF, ikke word) per epost innen søknadsfristen. Vennligst ikke slå sammen dokumentene til en samlet fil.
Anbefalingsbrev kan også sendes per epost (som PDF og signert) innen fristen.

Send søknaden til: info@noram.no


Forklaringer

Alle dokumenter som sendes til NORAM må være på engelsk.

2. Budsjett

 • Budsjettet skal vise hva du har av inntekter, andre kilder for støtte osv. Dette gir oss grunnlaget som viser at du har behov for stipend
 • Les instruksjonene i dokumentet nøye.
 • Send både i PDF og som excel.
  • VIKTIG! Budsjettet blir bare riktig om sidestørrelse er satt til å være A4. Husk også A4 størrelse lagret som PDF.

4. Karakterutskrifter

Karakterutskrifter og vitnemål på engelsk fra all utdanning etter videregående skole, til og med høst 2017. Karakterer fra høst 2017 kan ettersendes etter fristen.
**Har du søkt stipend andre år fra NORAM? Spør oss (før søknadsfristen) om vi kan bruke tidligere vitnemål. Det er bare mulig om det ikke har vært noen endringer som f.eks flere fag, endret karakterer eller lignende.

Utdanning fra Norge:

Karakterutskrift/vitnemål (transcript of records/certificate) på engelsk og diploma supplement (ferdige grader).
Sendes som epost med PDF til NORAM (info@noram.no).

Utdanning fra USA:

Karakterutskrift skal enten sendes per post (papir) direkte fra skolen, eller via skolens online utsendelse av verifiserte karakterutskrifter (Parchment etc).
Ikke nødvendig å sende diploma, så lenge det står “Degree awarded: ******” på karakterutskriften.

 Utdanning fra andre land:

Se over for karakterer fra USA, det samme gjelder for skoler utenfor USA og Norge.
**Legg med forklaring på karakterene, uten den kan vi ikke vite ditt karaktersystem. Ofte finnes det forklaring på baksidene av vitnemålet/karakterutskriften etc. Ta kontakt om spørsmål.

5. Anbefalingsbrev

NORAM krever tre anbefalingsbrev (på engelsk) til å evaluere søknaden.
Anbefalingene må være signert og sendt direkte til NORAM fra anbefaler. Anbefalingsbrevene skal sendes til NORAM per epost  eller per post.

Se her for råd og tips til deg som skal spør om anbefalingsbrev og til de som skal skrive anbefalingsbrev.

6. Opptaksbrev

Er du ikke tatt opp ved noen skoler kan denne dokumentasjonen ettersendes.

 • Studenter: Send inn opptaksbrev fra skolen om du allerede er tatt opp. Er du ikke tatt opp kan det ettersendes.
 • Forskere: (“Visiting Doctoral Researchers/Fellows” osv) opptaksbrev eller invitasjonsbrev fra lærestedet brukes (kan sendes inn elektronisk (PDF) eller per post).

7. Portefølje

 • Studerer du kunst, musikk, film eller lignende fag anbefaler vi sterkt at du sender inn en kort portefølje for evaluering av det faglige.
 • Send dokumentasjon per epost (PDF). For musikk/lydfiler og filmer ber vi om å få et PDF dokument med internettlinker vi har tilgang til. Vi kan ikke motta lyd eller mediafiler.

Merk at ufullstendige søknader ikke vil bli vurdert, og ingen dokumenter innsendt til NORAM vil bli returnert uten avtale.