Søknadprosess for NORAM Graduate Stipend

Les ofte stilte spørsmål før du sender inn søknad og/eller spørsmål til søknaden

Alle dokumenter som sendes til NORAM må være på engelsk.

Steg 1

Elektronisk søknadsskjema

Helst ikke send inn dokumenter uten at søknadsskjemaet er sendt inn og søknadsavgiften er betalt. Vi har ikke mulighet til å registrere dokumentene hvis du ikke har fylt inn søknaden, og din søknad blir forsinket.

Steg 2

Andre dokumenter – se viktige forklaringer nederst!

 1. CV på engelsk
 2. Fyll inn NORAM budsjett for graduate stipend (send både som PDF og excel)
  OBS, nytt skjema!
 3. Prosjektbeskrivelse. Se her for krav og tips til prosjektbeskrivelsen.
 4. Vitnemål, karakterutskrifter
 5. Tre anbefalingsbrev
 6. Opptaksbrev fra skolen
 7. Portefølje (musikk, film, kunst etc)

Steg 3

Innsendelse

Søknadsfrist 1. desember 2020.

 • Send alle dokumentene i PDF format (ikke word). Vennligst ikke slå sammen dokumentene til en samlet fil, men la de være hver for seg.
  • Vennligst send dokumentene samlet i en epost (bortsett fra anbefalingsbrev og karakterutskrifter som evt. sendes fra andre).
 • Anbefalingsbrev kan også sendes per epost (som PDF og signert) innen fristen.
 • Krakterutskrifter: se forklaring under.

Send søknaden til: stipend@noram.no


Forklaringer til dokumentene

Alle dokumenter som sendes til NORAM må være på engelsk.

2. Budsjett

 • Budsjettet skal vise hva du har av inntekter, andre kilder for støtte osv. Dette gir oss grunnlaget som viser at du har behov for stipend
 • Les instruksjonene i dokumentet nøye.
 • Send både i PDF og som excel.
  • VIKTIG! Budsjettet blir bare riktig om sidestørrelse er satt til å være A4. Husk også A4 størrelse lagret som PDF.

4. Karakterutskrifter

Karakterutskrifter og vitnemål på engelsk fra all utdanning (etter VGS), til og med høst 2019. Karakterer fra høst 2019 kan ettersendes etter fristen.
**Har du søkt stipend andre år fra NORAM? Spør oss (før søknadsfristen) om vi kan bruke tidligere vitnemål. Det gjelder bare vitnemål det ikke har vært noen endringer siden forrige innsendelse (f.eks flere fag, endret karakterer eller lignende).

Utdanning fra Norge:

Karakterutskrift/vitnemål (transcript of records/certificate) på engelsk og diploma supplement (for utdanninger som er ferdige).
Sendes som epost med PDF til NORAM (stipend@noram.no).

Utdanning fra USA:

Karakterutskrift skal enten sendes per post (papir) direkte fra skolen, eller via skolens online utsendelse av verifiserte karakterutskrifter (Parchment etc) (send til stipend@noram.no).
Ikke nødvendig å sende diploma, så lenge det står “Degree awarded: ******” på karakterutskriften.

 Utdanning fra andre land:

Se over for karakterer fra USA, det samme gjelder for skoler utenfor USA og Norge.
**VIKTIG: Legg med forklaring på karakterene, uten den kan vi ikke vite ditt karaktersystem. Ofte finnes det forklaring på baksidene av vitnemålet/karakterutskriften etc.

5. Anbefalingsbrev

NORAM krever tre anbefalingsbrev (på engelsk).
Anbefalingene må være signert og sendt direkte til NORAM fra anbefaler, per post eller epost (stipend@noram.no).

Se her for råd og tips til deg som skal spør om anbefalingsbrev og til de som skal skrive anbefalingsbrev.

6. Opptaksbrev

Er du ikke tatt opp ved noen skoler kan denne dokumentasjonen ettersendes.

 • Studenter: Send inn opptaksbrev fra skolen om du allerede er tatt opp.
 • Forskere: (“Visiting Doctoral Researchers/Fellows” osv) opptaksbrev eller invitasjonsbrev fra lærestedet brukes (kan sendes inn elektronisk (PDF) eller per post).

7. Portefølje

 • Studerer du kunst, musikk, film eller lignende fag anbefaler vi sterkt at du sender inn en kort portefølje for evaluering av det faglige.
 • Send dokumentasjon per epost (PDF). For musikk/lydfiler og filmer ber vi om å få et PDF dokument med internettlinker vi har tilgang til. Vi kan ikke motta lyd eller mediafiler.

Merk at ufullstendige søknader ikke vil bli vurdert, og ingen dokumenter innsendt til NORAM vil bli returnert uten avtale.

Hvilke eposter skal du bruke?

 • info@noram.no om du har spørsmål om hva som kreves i søknaden, om du kvalifiserer og alle andre spørsmål.
 • stipend@noram.no for all innsendelse av endelige dokumenter. Dokumentene søker skal sende: Vennligst legg alle dokumenter i en samlet epost! Anbefalingsbrev og karakterer/vitnemål sendt fra andre kan komme hver for seg.

Les vår personvernerklæring for å lære om våre rutiner for behandling og sletting av personopplysninger.