Ofte stilte spørsmål for NORAM stipend

Her følger ofte stilte spørsmål for NORAM stipend, og listen vil bli oppdatert fortløpende.

Spørsmål om kvalifisering:

Krav og vilkår

Må jeg har fullført bachelorgraden innen oppstart i USA?

 • Ja, du må ha fullført bachelorgrad/180 studiepoeng av femårig grad innen oppstart i programmet i USA.

Jeg skal begynne å studere våren 2020, kan jeg søkte støtte for den perioden?

 • Nei dessverre. Vi har nå utlysning bare for høst 2020 og vår 2021.

Spørsmål om søknaden:

Budsjett

Fyll inn budsjettet, i alle grå felt. Les instruksjonene i dokumentet nøye.
Budsjettet skal vise hvilket økonomisk behov du har. Opplys om andre stipend du søker på slik som f.eks. Fulbright, men du trenger ikke ta det med i utregningen hvis du ikke vet at du får støtten.

Jeg har med familie, hvordan legger jeg det inn?

 • Dessverre kan ikke vi finansiere familie, men bare stipendiatens kostnader som er assosiert med selve studiet. Se mer informasjon i budsjettet, side 2.

Jeg har en litt annerledes situasjon, kan jeg forklare det et sted?

 • Nederst på side 2 er det et grått felt hvor du kan legge ved en forklaring til dokumentet.

Jeg har ikke støtte fra Lånekassen, kan jeg ikke søke?

 • Du kan selvfølgelig søke, men vi ber om at du opplyser hvorfor du ikke har budsjettert med Lånekassen. F.eks: det kan være fordi du ikke har rett på studielån lengre, ikke betaler tuition etc. Det kan gjøres nederst på side 2.

Hvorfor skal dere ha budsjett, jeg vet ikke hva det kommer til å koste enda?

 • NORAM gir stipend på bakgrunn av behov (need) og akademisk kvalitet (merit). For å kunne se om du trenger pengene, må du sende oss et budsjett som viser oss hva det kommer til å koste for deg å gå på skole i USA. De aller fleste skoler har forslag til budsjett på sine sider, sjekk boligkostnader, forsikringer, skolepenger osv. På inntekter så fører du opp det som er relevant for deg; Lånekassen, eventuell lønn, sparepenger, andre stipend osv. Før opp hva du har tilgjengelig til bruk i USA.

Opptaksbrev

Du trenger ikke ha opptaksbrev for å søke stipend, men opptak eller invitasjon må dokumenteres dersom du blir innstilt til stipend. Ettersend gjerne opptaksbrev eller invitasjon så snart du mottar dette, selv om søknaden din ikke er ferdigbehandlet. Opptak kan i noen tilfeller hjelpe i komiteens evaluering.

Jeg søker om støtte for opphold våren 2021, og har ikke søkt opptak enda. Hva gjør jeg?

 • Skal du på utveksling og skolen har utvekslingsavtale med institusjoner i USA kan du gjerne sende en bekreftelse fra ditt universitet i Norge som foreløpig dokumentasjon. Ta kontakt ved flere spørsmål.

Vitnemål/karakterutskrift

NORAM vil se dine karakterutskrifter fra all utdanning, etter VGS.
Alt som sendes inn av karakterer må være på engelsk.

Jeg har ikke karakterer på engelsk, hva gjør jeg?

 • Ved alle skoler, både norske og engelske, vil du kunne sende inn bestilling på karakterutskrifter.

Jeg har tatt noen enkeltfag ved en høyskole/universitet, skal det sendes inn?

 • Alt du har gjort av høyere utdanning skal dokumenteres.

Jeg skal sende vitnemålet mitt med Parchment (eTranscript), men dere er registrert?

 • Vi har ikke en “konto” der, men du kan be om at det sendes på epost. Sett stipend@noram.no som mottaker (ikke info@noram.no).

Anbefalingsbrev

NORAM krever tre anbefalingsbrev, skrevet på engelsk. Disse må skrives på universitetets- eller selskapets brevpapir, signert (!), og de skal sendes av anbefaler direkte til NORAM pr. epost eller post. Søker er selv ansvarlig for at alle anbefalingsbrev er innsendt innen søknadsfristen 1. desember.

Flere råd og tips til de som skal skrive anbefalingsbrev og til deg som skal spør om anbefalingsbrev.

Jeg har allerede noen anbefalingsbrev liggende, kan jeg sende de?

 • Nei, vi krever anbefalingsbrev som er siktet mot stipend/utdanning, og fra oppdaterte anbefalere. Vi fraråder å sende ren “attest” som er vanlig fra norske arbeidsgivere, det vil ikke gi oss den informasjonen vi ønsker. Les flere råd og tips.

Hvem bør jeg spør om anbefaling?

 • Du kan spør professorer, veiledere og andre som har jobbet med med deg akademisk. NORAM vil helst få akademiske anbefalinger som sier noe om utdanningspotensialet. Vi kan også motta fra arbeidsgivere, men vi vil gjerne da ha deres mening om søkers potensial som student/for mer utdanning.

Får jeg vite om anbefalerne mine har sendt inn anbefalingen?

 • Når vi har mottatt søknaden din (budsjett, prosjektbeskrivelse etc) samler vi alt i søknaden din. Er den komplett med alle anbefalingsbrev vil vi sende en bekreftelse. Er ikke søknaden komplett enda, vil vi først sende en purring på anbefalingsbrevene dine ca. 1 uke før søknadsfristen går ut. Purringen sender vi til deg og du må selv følge opp dine anbefalere.

 Portefølje

Legg ved en kortfattet portfolio via stipendportalen.no. Linker til nettsider med lydprøver, video, osv er det også anledning til å sende inn, send linkene i et samlet dokument. Fysiske arbeider (bøker, CD, DVD, etc) vil ikke bli vurdert.


Andre spørsmål:

Søknadsbehandling

Når får jeg svar på om jeg får stipend?

 • NORAM har lang evalueringsprosess, og vi gir ikke endelig svar før i begynnelsen av mai. Avslag kan bli sendt før for å korte ned ventetiden.

Hvem leser søknaden?

 • Søknaden leses av leder for stipendprogrammene, fagkonsulenter (ikke alle søknader), stipendkomiteen og stipendkomiteleder.

Hva skjer hvis man blir innstilt til stipend?

 • NORAM tar stilling til kandidater som støttes av Norge-Amerika Foreningen, og sender deretter søknaden videre til våre samarbeidsorganisasjoner i USA. Dette er organisasjoner som ser eksklusivt på søknader fra NORAM, og det går ikke ann å søke på de utenom NORAM. Vi sender søknadene videre til American-Scandiavian Foundation, Thanks to Scandianvia Foundation, the Nansen Fund for å nevne noen. Disse organisasjonene ser igjennom søknadene som er innstilt til stipend, og tar en beslutning på hvem de vil støtte.