Andre stipend for studier/opphold i USA

Norge-Amerika Foreningen administrerer også stipender for etter-/videreutdanning eller andre opphold i USA. Se under for mer informasjon om hvert enkelt av stipendene og informasjon om søknad.

 • The Alf og Bergljot Kolflat Fund – stipend for norske ingeniører og arkitekter til bruk for praktisk orientering og erfaring  i USA.
 • Visiting Lectureships – stipend hvor amerikanske universiteter kan søke om støtte for å invitere norske eller svenske forelesere til sin institusjon i USA.

Stipendene varierer om de deles ut direkte fra NORAM eller om NORAM administrerer søknadene på vegne av våre samarbeidsorganisasjoner. Les nøye gjennom informasjonen om stipend og ta kontakt ved spørsmål.

NORAM har dessverre ingen stipend for rene kunstutstillinger eller lignende arrangementer.
Oppholdet må ha en studie-/forskningsmessig komponent.

NORAM har tidligere formidlet et stipend som het Professional Development Award, men det har dessverre blitt lagt ned.


The Alf and Bergljot Kolflat Fund

The Architectural & Engineering Study Tour Scholarship Program

Dette stipendet er en gave til Norge-Amerika Foreningen fra Alf og Bergljot Kolflat fra Wilmette i Illinois. Stipendfondet som ble opprettet i 1976, og fikk en grunnkapital på USD 100.000.

Stipendet tildeles norske ingeniører og arkitekter med minimum 3 års yrkeserfaring etter fullført utdannelse. Søkere må være norske statsborgere. Personer med dobbelt statsborgerskap må ha bodd sammenhengende i Norge i minst fem år.

Stipend skal ikke brukes til vanlige studier ved universiteter eller høyskoler, men til opphold for praktisk orientering og erfaring. Stipend kan anvendes til deltagelse på kurs, konferanser og seminarer så vel som til rundreiser til industrianlegg og bedriftsbesøk.

Beløp: opp til 40,000 NOK.

Fast facts:

 • Stipendet administreres og deles direkte fra Norge-Amerika Foreningen
 • Stipendet vil ikke utbetales på etterskudd, og planlagte turer må skje etter stipendkomiteens avgjørelse
 • Søknadsfrist: 1. april eller 1. november

Påmelding for 2022-23 er nå stengt.


 Visiting Lectureships

Dette er et program hvor amerikanske læresteder kan søke stipend for å invitere og arrangere for en norsk eller svensk foreleser kan komme til deres universitet for en periode. Foreleserens tema må være innenfor et av de følgende temaene:

 • Public Policy
 • Conflict resolution
 • Environmental Studies
 • Multiculturalism
 • Healthcare

Stipendet inkluderer:

$20,000 forelesing/research stipend
$5,000 reisestipend for forelesninger utenfor institusjonen
J-1 visum for maks seks måneders igjennom ASF Visitor Exchange Program

For mer informasjon og søknad se ASFs nettsider: http://www.amscan.org/visiting_lectureships_details.html

Fast facts:

 • Stipendet administreres og deles ut gjennom American Scandinavian Foundation
 • Utdanningsinstitusjonen i USA må søke, foreleser kan ikke selv søke på vegne av skolen