Om NORAM

Tidlig historie om Norge-Amerika Foreningen

Norge-Amerika Foreningen er en frivillig organisasjon som ble stiftet i 1919 av The American-Scandinavian Foundation (ASF) og Nordmanns-Forbundet. Organisasjonene ønsket å stifte et fond som ville støtte og oppmuntre til studentutveksling mellom Norge og USA. Fondet, som først het Norge-Amerika Fondet, ble startet i september 1919. Kong Haakon VII ble fondets høye beskytter, og har siden den gang alltid vært beæret med en kongelig beskytter.

Norge-Amerika Foreningens høye beskytter. Hans Majestet Kong Harald V Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff.
Norge-Amerika Foreningens høye beskytter – Hans Majestet Kong Harald V
Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff.

I 1946 slo Norge-Amerika Fondet, Amerika-komiteen og Foreningen for Samarbeid mellom De Forente Stater og Norge seg sammen til hva som er i dag kjent som Norge-Amerika Foreningen. Formålet ble tydelig stadfestet i første paragraf i vedtektene: “Foreningens formål er å fremme det kulturelle og praktiske samvirke mellom Norge og De Forente Stater. Det skal legges særlig vekt på å gi foreningen en landsomfattende karakter”.

Norge-Amerika Foreningens arbeid

Norge-Amerika Foreningen har gjennom tidene samlet inn mange stipend for ulike formål og har hjulpet tusenvis av studenter med å finansiere utdanningen sin. Siden 1954 har NORAM jobbet mot både USA og Canada gjennom utdanningsprogrammer.

Stipendene som blir delt ut hvert år kommer fra forskjellige fond/legater som Norge-Amerika Foreningen administrerer. Siden 1919 har NORAM delt ut mer enn 5000 stipender, og hjulpet flere av Norges mest profilerte personer til å realisere deres studiedrømmer.

Organisasjonen mottar ingen statlig støtte, og finansieres av sponsorer og medlemmer av organisasjonen. Ønsker du å støtte fremtidige stipendiater?

Formål: Norge-Amerika Foreningen arbeider for å styrke båndene mellom Norge og Nord-Amerika innenfor høyere utdanning. NORAMs mål er å skaffe tilveie tilstrekkelige midler slik at flere studenter, forskere og arbeidstagere får muligheten til å tilbringe tid i utlandet.  NORAM bidrar gjennom denne aktivitet til styrking av kompetanse, økt internasjonal utveksling, nettverksbygging og gjensidig forståelse på begge sider av Atlanteren.

Klikk her for å se en timeline over vår historie: NORAM feirer 95 år
Timelinen er også publisert i Årbok 2014.

Godkjent som studieveileder av:

educationusa_100 i høyde

NORAM er veiledningsenter for EducationUSA Norway.

ANSA_LOGO_LIGGENDE-100ihøyde

NORAM er godkjent av ANSA i henhold til deres etiske retningslinjer.

EducationUSA

Norge-Amerika Foreningen ble et offisielt EducationUSA Norway kontor februar 2016, og samarbeider med den amerikanske ambassaden i Oslo.

EducationUSA er et offisielt U.S. Department of State nettverk med flere enn 400 internasjonale veiledningssentre for studenter, i over 170 land. Nettverket promoterer amerikansk utdanning ved å gi nøyaktig, riktig og god informasjon om mulighetene for studier i USA.

EducationUSA Norway vil hjelpe alle studenter med deres spørsmål om finansiering, finne skoler, søknadsprosessen og andre relevante spørsmål for utdanning i USA, og vi vil arrangere informasjonskvelder og messer for relevante skoler og studenter.

Følg EducationUSA Norway på Facebook for å få tips og råd, og invitasjon til alle våre arrangementer.

EducationUSA Norway Instagramkonto vår vil være et innblikk i vår andre andre studenters hverdag.