Om NORAM

Historiske og politiske bånd mellom Norge og Nord-Amerika er sterke, men nye generasjoner har en svakere tilknytning og interesse. Norge-Amerika Foreningens formål er å fremme gjensidig kunnskap og forståelse mellom Norge og Nord-Amerika. NORAM arbeider for at nye generasjoner skal lære hverandre å kjenne på begge sider av Atlanteren, bl.a. gjennom studie- og forskningsopphold for nordmenn og nord-amerikanere over lengre tid. I over 100 år har NORAM arbeidet for transatlantisk samarbeid og hjulpet mer enn 5000 studenter med stipender og veiledning.

I 2020 fusjonerte Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide (NWW) og Norge-Amerika Foreningen (NORAM) og dannet en felles organisasjon for å styrke forholdet mellom Norge og USA/Canada. Den nye sammenslåtte organisasjonen heter Norge-Amerika Foreningen (NORAM).

Foreningen skal arbeide for:

  • Skoleelever: Fremme norsk språk, kultur og friluftsliv gjennom videre drift av Norgesskolen, en sommerskole i Telemark for elever med tilknytning til Norge, bosatt i utlandet.
  • Studenter: Fortsette arbeidet med å formidle stipender fra Norge-Amerika Stiftelsen og samarbeidende stiftelser i USA, tilby gratis veiledning om studiemuligheter i Nord-Amerika og Norge, og gi oppdatert informasjon til elever, studenter og rådgivere over hele landet.
  • Alumni: Etablere nye arenaer og nettverk for å fremme livslang læring.
  • Nettverk: Styrke og utvikle nettverk mellom Norge og Nord-Amerika for medlemmer og alumni, og med samarbeidsorganisasjoner og universiteter.

Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide (NWW) 

NWW var en ideell verdensomspennende medlems- og interesseorganisasjon, etablert i 1907, og et kulturelt bindeledd mellom Norge og nordmenn bosatt i utlandet. Formålet var å samle nordmenn og venner av Norge til felles arbeid for norsk kultur og norske interesser. Organisasjonen arbeidet også for å fremme kunnskap og aksept for at nordmenn i utlandet har en stor verdi for Norge enten de fortsatt bor ute eller har kommet hjem igjen. Innenfor denne vide rammen stod transatlantisk samarbeid i en særstilling på grunn av de mange nordmenn bosatt i USA.

Norge-Amerika Foreningens historie

Norge-Amerika Foreningen er en frivillig organisasjon som ble stiftet i 1919 av The American-Scandinavian Foundation (ASF) og Nordmanns-Forbundet. Organisasjonene ønsket å stifte et fond som ville støtte og oppmuntre til studentutveksling mellom Norge og USA. Fondet, som først het Norge-Amerika Fondet, ble startet i september 1919. Kong Haakon VII ble fondets høye beskytter, og har siden den gang alltid vært beæret med en kongelig beskytter.

Norge-Amerika Foreningens høye beskytter. Hans Majestet Kong Harald V Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff.
Norge-Amerika Foreningens høye beskytter – Hans Majestet Kong Harald V
Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff.

I 1946 slo Norge-Amerika Fondet, Amerika-komiteen og Foreningen for Samarbeid mellom De Forente Stater og Norge seg sammen til hva som er i dag kjent som Norge-Amerika Foreningen. Formålet ble tydelig stadfestet i første paragraf i vedtektene: “Foreningens formål er å fremme det kulturelle og praktiske samvirke mellom Norge og De Forente Stater. Det skal legges særlig vekt på å gi foreningen en landsomfattende karakter”.

Norge-Amerika Foreningen og søsterorganisasjonen Nordmanns-Forbundet (etabl. 1907) fusjonerte i 2020 og dannet en felles organisasjon med formål å fremme transatlantisk samarbeid gjennom akademisk og kulturell utveksling som sikrer livslang læring.

Norge-Amerika Foreningens arbeid

Norge-Amerika Foreningen har gjennom tidene samlet inn midler til stipendfond/legater med ulike formål. I 2013 ble disse samlet i Norge-Amerika Stiftelsen. Siden 1954 har NORAM jobbet mot både USA og Canada gjennom utdanningsprogrammer.

Stipendene som blir delt ut hvert år kommer fra stiftelser i USA og Norge og har hjulpet mer enn 5000 studenter med å finansiere utdanningen sin.

Organisasjonen finansieres bl.a. av sponsorer og medlemmer av organisasjonen. Alle med interesse for transatlantisk samarbeid er velkommen som medlem i NORAM. Ønsker du å støtte vårt arbeid og bli en del av vårt nettverk?

 

Klikk her for å se en timeline over vår historie: NORAM feirer 95 år
Timelinen er også publisert i Årbok 2014. I 2019 feiret NORAM 100-årsjubileum og publiserte jubileumsboken «En reise i vår utdanningshistorie. Norske-amerikansk akademikerutveksling 1919 – 2019» av Kjetil A. Flatin.  Boken foreligger på norsk og engelsk og kan bestilles ved å sende en e-post til info@noram.no.

Godkjent som studieveileder av:

educationusa_100 i høyde

NORAM er veiledningsenter for EducationUSA Norway.

ANSA_LOGO_LIGGENDE-100ihøyde

NORAM er godkjent av ANSA i henhold til deres etiske retningslinjer.

EducationUSA

Norge-Amerika Foreningen ble et offisielt EducationUSA Norway kontor februar 2016, og samarbeider med den amerikanske ambassaden i Oslo.

EducationUSA er et offisielt U.S. Department of State nettverk med flere enn 400 internasjonale veiledningssentre for studenter, i over 170 land. Nettverket promoterer amerikansk utdanning ved å gi nøyaktig, riktig og god informasjon om mulighetene for studier i USA.

EducationUSA Norway vil hjelpe alle studenter med deres spørsmål om finansiering, finne skoler, søknadsprosessen og andre relevante spørsmål for utdanning i USA, og vi vil arrangere informasjonskvelder og messer for relevante skoler og studenter.

Følg EducationUSA Norway på Facebook for å få tips og råd, og invitasjon til alle våre arrangementer.

EducationUSA Norway Instagramkonto vår vil være et innblikk i vår andre andre studenters hverdag.