NORAM Administrasjon og styrene

Hvem jobber i NORAM?

Hanne K. Aaberg – Generalsekretær

Telefon: 23 35 71 60
E-post: hanne.aaberg@noram.no

Kristina Haarberg Leder for Stipendprogrammene og kommunikasjon

Telefon: 23 35 71 60
E-post: kristina@noram.no 

 

Norge-Amerika Foreningen er en liten organisasjon som utgjør en stor forskjell for mange studenter. For å kunne gjøre jobben effektivt er vi helt avhengige av våre styrer og medlemmer av stipendkomiteen som gjør en stor frivillig innsats for organisasjonen.

Styret i NORAM

Norge-Amerika Foreningen styre består av representanter fra næringslivet og akademia.

Peder Løvenskiold, Styreleder
Helmer Aslaksen, Styremedlem
Knut Brakstad, Styremedlem
Ingrid Margrete Hillestad, Styremedlem
Eirik Løkke, Styremedlem
Håvard Sandvik, Styremedlem
Dag Tørvold, Styremedlem
Ingrid Helsingen Warner, Styremedlem

NORAMs Stipendkomité

NORAMs stipendkomité leser og evaluerer alle søknader til graduate/research stipendene, Alf og Bergljot Kolflat stipend, og stipend for amerikanere til Norge. Komiteen består av personer fra et bredt akademisk miljø i Norge og personer med tilknytning til USA.

Helmer Aslaksen, Formann
Marit Bakke, Komitémedlem
Julie Christiansen, Komitémedlem
Eivind Hovig, Komitémedlem
Øystein Noreng, Komitémedlem
Hilde Eliassen Restad, Komitémedlem
Reidun Sirevåg, Komitémedlem
Magnar Ødegård, Komitémedlem

Norge-Amerika Stiftelsens styre

I 2014 ble NORAMs 11 legater og stipendfond samlet til én stiftelse Norge-Amerika Stiftelsen. Formålet til hvert av stipendene er ivaretatt i den nye stiftelsen.

Peder Løvenskiold, Styreleder
Halgrim Thon, Styremedlem
Benedicte Agerup, Styremedlem
Hanne K. Aaberg, Styremedlem