Opptaks- og språktester

Språktester for studier i USA

TOEFL – Test of English as a Foreign Language

Testen måler ikke-engelskspråklige studenters evne til å bruke og forstå det engelske språket som det er hørt, snakket, lest og skrevet i et engelskspråklig klasserom på universitetsnivå. Testen er internettbasert.

  • Påmelding: Ets.org
  • Testsenter: American College of Norway i Moss og ANSA i Oslo
  • Pris: 290 USD
  • Tid: 2 – 4 ganger i måneden
  • Resultater: Resultatet får du online og per post ca 13 virkedager etter at du har tatt testen.
  • Gyldighet: 2 år

IELTS – International English Language Testing System

Testen måler ikke-engelskspråklige studenters evne til å bruke og forstå det engelske språket som det er hørt, snakket, lest og skrevet i et engelskspråklig klasserom på universitetsnivå. Til forskjell fra TOEFL-testen foregår den muntlige delen ansikt-til-ansikt med en eksaminator. Merk at denne delen av testen enten kan foregå på samme dag, dagen før, eller dagen etter den skriftlige delen.


Opptakstester for studier i USA

Opptakstester for bachelor:

SAT – Scholastic Aptitude Test

Veldig mange amerikanske læresteder har opptakstesten SAT som del av sine opptakskriterier til Freshman Year (første året av en bachelorgrad).
Det finnes to varianter av denne testen, SAT Reasoning test (ofte bare kalt SAT) og SAT Subject test. Testene måler din kunnskapsbasis, og gir universitetene en indikasjon på om du er klar til å ta fatt på studier ved deres college.

Påmelding: www.collegeboard.org
Testsentre: Universitetet i Oslo, International School of Stavanger og Red Cross Nordic United World College, Flekke og Skagerakk International School.
Testdatoer: SAT testen tilbys seks ganger i året, se datoene for Norge her: SAT test for International students

ACT – American College Test

Veldig mange amerikanske læresteder har opptakstesten ACT som del av sine opptakskriterier til Freshman Year (første året av en bachelorgrad). Testen er litt forskjellig fra SAT, og inkluderer blant annet en naturfags/vitenskapsdel. Les mer om forskjellene her: SAT vs ACT

Påmelding: www.actstudent.org
Testsentre: Universitetet i Oslo og International School of Stavanger
Testdatoer: fire til fem ganger i året:  søk opp ACT testdatoer i Norge

Opptakstester for master/PhD:

GMAT – Graduate Management Admission Test

Opptakskrav om GMAT gjelder for deg som skal søke deg inn på en mastergrad i økonomifag (inkl. MBA). Testen blir tatt av forskjellige studenter med ulike bakgrunner, men kan for mange være nokså krevende. Det er derfor svært viktig at du forbereder deg godt.

Påmelding: MBA.com
Testsenter: Glasspaper AS i Oslo
Tidspunkt: Hver mandag til torsdag
Pris: 250 USD
Resultater: Tilgjengelige innen 20 arbeidsdager

GRE– Graduate Record Exam

Opptakskrav om GRE gjelder når du skal søke deg inn på en mastergrad innen samfunnsfag og lignende. Testen blir tatt av forskjellige studenter med ulike bakgrunner, men kan for mange være nokså krevende. Det er derfor svært viktig at du forbereder deg godt.

Påmelding: Se nettsidene til UiO for påmelding og mer informasjon.
Teststeder: Kan tas ved Universitetet i Oslo, og noen ganger i Trondheim (NTNU) og Moss.
Testtdatoer: Tilbys tre til fire ganger i året

Skal du studere medisin eller jus?

Opptakstest for medisin: MCAT
Opptakstest for jusutdanning: LSAT