Stuart stipendiat er på plass i Washington D.C.

Norge-Amerika Foreningen (NORAM) og Den norske Atlanterhavskomité (DNAK) administrerer Ambassador Robert D. Stuart Fellowship, et veldig spennende og unikt stipend. Hvert år får en ung politiker mulighet til å studere og arbeide i Washington D.C., hvor formålet er å knytte Norge og USA nærmere gjennom politikk.

Stuart fellow Representative Ellison
Lars Mattis Hanssen har begynt å jobbe for Representant Ellison i Kongressen

Årets stipendiat er Lars Mattis Hanssen fra Arbeiderpartiet, og etter tre uker har han sendt oss en oppdatering om hva han har opplevd så langt:


Aller først vil jeg takke NORAM, DNAK og Stuart Family Foundation for muligheten til å bo og jobbe i USA. Mine forventninger til oppholdet – og mer til – er allerede innfridd. Jeg trives fantastisk godt i D.C. og lærer noe nytt hver eneste dag!

I løpet av den første uken i USA besøkte jeg New York i anledning FNs Generalforsamling. I New York deltok jeg på interessante seminarer og side-events, og jeg fikk møtt flere av mine kolleger fra Stortinget. Etter at jeg kom tilbake til D.C. har jeg hatt gode arbeidsdager i Kongressen og ved George Washington Universitetet (GWU).

Arbeidet i kongressen

Keith Ellison fra Minnesota, som jeg jobber for i Kongressen, sitter i Financial Services Committee i House of Representatives. I forrige uke deltok jeg på flere spennende høringer i denne komiteen, blant annet med FED-sjef Janet Yellen. En første refleksjon fra arbeidet i Kongressen er at teamet til Ellison er hardtarbeidende og står på for sine constituents hjemme i Minnesota. Det handler om alt fra å besvare ca. 1500 brev i uken, til å forberede opptredener som Ellison har, enten det er å stille spørsmål i høringer eller holde innlegg på Congressional Black Caucus-møter eller møter i Progressive Caucus (som Ellison er co-chair for). De jobber også svært aktivt med å komme opp med nye lovforslag som Ellison kan fremme.
Framover skal jeg gjøre research for en «Corporate Diversity Bill» – der vi blant skal forsøke å få Kongressen til å vedta 40 pst. kvinnerepresentasjon i styrene, samt representasjon fra minoriteter og ansatte. På dette området er Norge blant  landene som har gått foran: Siden 2003 har norske almennaksjeselskaper vært pålagt å ha minst 40 prosent kvinner i sine styrer, og ansattes rett til å kreve representasjon i styrene er en av grunnpilarene i det norske medbestemmelsessystemet. Her har vi erfaringer fra Norge som er interessante for Ellison og hans medarbeidere.

Representant Keith Ellison t.v.) i samtale med Minnesota senator Al Franken
Representant Keith Ellison (t.v.) i samtale med Minnesota senator Al Franken
Høring i Kongressen med FED (Federal Reserve System) leder Janet Yellen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rep. Ellison er på gjenvalg denne høsten og har nå reist tilbake til Minnesota for å drive valgkamp. Jeg skal snart følge etter for å delta i kampanjearbeidet, samt møte noen av Ellisons «norske» kontakter på University of Minnesota.  Minnesota er den delstaten i USA med flest norsk-amerikanere.

Representant Keith Ellisons plass i finanskomiteens høringssal
Representant Keith Ellisons plass i finanskomiteens høringssal

Følger fag ved et av verdens beste universitet

George Washington University har jeg fått kontorplass ved Elliot School of International Affairs. Her følger jeg to fag: «Contemporary Issues in US Diplomacy» og «Foreign Policy Decision Making». Fagene er organisert slik at man leser og forbereder seg til dagens tema før forelesning, slik at forelesningene kan brukes til aktiv diskusjon mellom studenter og foreleser.
Foreleseren i det ene faget er den tidligere viseutenriksministeren (og tidligere ambassadør til Honduras, Mexico, Irak og Filippinene og USAs utsending til FN) John D. Negroponte. Negroponte kunne for øvrig fortelle at han kjente Amb. Robert D. Stuart Jr., samt at han også har møtt min sjef hjemme i Norge, Jonas Gahr Støre, på et utenriksministermøte på Grønland i 2008.

Amerikansk presidentvalg 8. november

Valgkampen mellom Hillary Clinton og Donald Trump er naturligvis gjennomgangstema for mye av det som skjer i D.C. og USA fram til 8. november. Det er interessant å se hvordan Trump og Clinton organiserer valgkampanjene sine, samt å følge debattene og de daglige talk-showene på TV. Jeg har også fått muligheten til å delta i Clinton-kampanjens grasrotarbeid i vippestatene Pennsylvania og Virginia, hvor jeg blant annet har vært på husbesøk for å flere velgere til å registrere seg.

Jeg ser fram til fortsettelsen – her er fremdeles mye å lære!

Lars Mattis Heikkonen Hanssen
10.10.2016

Stuart Fellow Lars Mattis Hanssen ble mottatt av USAs Ambassadør til Norge, Samuel D. Heins før avreise og fikk noen gode råd.
Stuart Fellow Lars Mattis Hanssen ble mottatt av USAs ambassadør til Norge, Samuel D. Heins før avreise og fikk noen gode råd.