Ambassador Robert D. Stuart Jr. Fellowship

Ambassador Robert D. Stuart Jr Mottagelse 2010
Mottagelse for Ambassador Robert D. Stuart Jr stipendiater, 2010

Ambassador Robert D. Stuart Jr. Fellowship gjør det mulig for unge norske politikere å gjennomføre et semester med studier og praktisk erfaring i USA. Et slikt opphold bidrar til at stipendiaten vokser intellektuelt og blir bedre kjent med både det amerikanske samfunnet og dets institusjoner. Formålet er å øke den gjensidige forståelsen mellom USA og Norge.

Stuart-stipendet tilbyr unge politikere muligheten til å følge strukturerte studier eller forskningsaktiviteter i forskjellige deler av amerikansk offentlig forvaltning. Dette inkluderer å følge fag ved George Washington University et halvt år og ha et internship ved et relevant kontor eller på Capitol Hill. Stipendiaten tildeles et stipend på $20 000 for å dekke kostnader med oppholdet i Washington D.C.

Stuart fellow Representative Ellison
Les om Lars Mattis sin erfaring i USAs hovedstad

Stuart Fellow høst 2016

Høsten 2016 er Lars Mattis Hanssen fra Arbeiderpartiet i Washington D.C.
Les mer om hans opplevelser og hva han har gjort de første ukene i USA. 

Hvorfor bør partiene nominere kandidater til Ambassador Robert D. Stuart Jr. Fellowship?

Stuart-stipendet er en unik mulighet for både partier og kandidater. Kandidaten får muligheten til å bo i Washington D.C. et semester, og vil opparbeide seg et stort internasjonalt og nasjonalt nettverk, og verdifull akademisk og profesjonell erfaring. Denne erfaringen og kunnskapen de tar med seg tilbake til partiet og hele det politiske miljøet.


 

Ambassador Robert D. Stuart Anne Marie Aanerud
Anne Marie Aanerud var Stuart stipendiat våren 2015 og fikk følge TTIP forhandlingene. Kreditt: nationen.no 09.02.2015

Oversikt over tidligere stipendiater:

Stipendiater 1990-2019

Vidar Bjørnstad 1990 AP
Jarle Skjørestad 1992 SP
Julie Christiansen 1995 H
Lillian Hatling 1996 SP
Stein Hernes 1996 AP
Hans Frode Asmyhr 2000 FRP
Ragnhild Mathisen 2002 AP
Jon Inge Løvdal 2002 KRF
Sylvi Bratten 2003 SV
Stian Berger Røsland 2004 H
Sylvi Listhaug 2005 FRP
Eva Kvelland 2006 V
Torgeir Knag Fylkesnes 2007 SV
Harald Thørud 2008 Upartisk
Sverre Vatnar 2009 KRF
Thor Kleppen Sættem 2010 H
Siri Holland 2012 AP
Pål Arne Davidsen 2013 FRP
Mona Wærnes 2014 SV
Anne Marie Aanerud 2015 SP
Lars Mattis Heikkonen Hanssen 2016 AP
Jorunn Hallaråker 2017 KRF
Knut Falk Qvigstad 2018 MDG
Håvard Sandvik 2019 V


Erfaringsrapport:

”The Congresswoman obviously had to work very hard in the New Mexico campaign and spent most of her time in her home state. I decided to go to New Mexico for one week in October to participate in the work of the local office and with the campaign. Even if Congressional staff is strictly forbidden to do campaign work, to avoid mixing government budgets and campaign budgets, this did not apply to me as my work was funded by an external scholarship and not by Congress.

For two days I followed Rep. Michelle around on meetings and campaign activities with her election crew. We went to a TV interview at the state broadcast channel, we visited a solar power company that see a bright future in the sunny state if they got the necessary support to compete against coal and nuclear power, and we opened a new road to a conservation area with other Congress men and Senators in the state. These visits were only interrupted by the Congresswoman’s sacred “call time”, which she had every day, to call donors for campaign support. The campaign in New Mexico was in many ways similar to Norwegian campaigns, besides the focus on fundraising and the fact that there was only one opponent candidate.”

Mona Wærnes, SV. Stipendiat høsten 2014

Sylvi Listhaug i USA

Når kan partiene nominere kandidater til Ambassador Robert D. Stuart Fellowship?

De politiske partiene på Stortinget er underlagt en rotasjonskalender for å kunne nominere kandidater for Ambassador Robert D. Stuart Fellowship. Det velges ut to kandidater fra aktuell gruppe for perioden, med en kandidat for høstsemesteret og en kandidat for vårsemesteret.
Hvert parti kan kun nominere èn kandidat i deres søknadsperiode.

Rotasjonskalender:

Periode:  Høst 2016 – Vår 2017

  • Gruppe 1: KRF, Høyre, AP og FRP
  • Allerede valft, neste runde utlyses vår 2018, se gruppe 2 under.

Periode: Høst 2018 – Vår 2019

  • Gruppe 2: SV, SP, Venstre, MDG

Kandidatkriterier

Stipendiater må være norske statsborgere, være under 35 år og politisk aktive. Søkere må også ha vist engasjement og interesse for å jobbe innen norsk politikk, offentlig administrasjon eller andre samfunnsverv. Søkeren må ha høyere utdanning og solide engelskkunnskaper for å kunne lykkes med et studie- eller forskningsopphold på høyere nivå i USA.

Studie- eller forskningsprosjektet må være av relevans for fremtidig lederskap i Norges offentlige sektor.

Søknadsprosess

Som vist i rotasjonskalenderen ovenfor, vil partiene på Stortinget ha ulike perioder hvor de har mulighet til å nominere èn kandidat for stipendet. Partiene vil motta en invitasjon før nominasjonsperioden, med informasjon om stipendet og videre instrukser for dokumentasjon som må sendes inn. Hvert parti nominerer deretter sin kandidat, som vil gå videre til utvelgelsesprosessen.

Stipendiatene blir deretter valgt ut gjennom en selektiv prosess av de respektive generalsekretærene i Norge-Amerika Foreningen og Den Norske Atlanterhavskomité. Anbefalinger fra prominente politikere, folk i embetsverket og andre norske samfunnsledere vil ha betydning for utvelgelsesprosessen. Et stipend blir utdelt årlig, og stipendet skal gå på omgang mellom de politiske partiene i Norge. Kandidaten må innstilles på vegne av sitt parti.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:

Den Norske Atlanterhavskomité
Generalsekretær Kate Hansen Bundt
Tel: 22 40 36 00
E-post: bundt@dnak.org

Norge-Amerika Foreningen
Generalsekretær Hanne Aaberg
Tel: 23 35 71 60
E-post: info@noram.no

stuart stipend
Sommermøte juni 2016. Topp, fra venstre: Jorunn Hallaråker (2017), Lars Mattis Hanssen (2016), Stian Berger Røsland (2004), Anne Marie Aanerud (2015), Hanne K. Aaberg (generalsekretær NORAM) og Kate Hansen Bundt (generalsekretær DNAK). Nederst, fra venstre: Jarle Skjørestad (1992), Per Ditlev-Simonsen, Ingegjerd Løvenskiold Stuart, Mona Wærnes (2014), Hans Frode Asmyhr (2000), Thor Kleppen Sættem (2010) og Pål Arne Davidsen (2013)