Studier i USA

Stipend for studier i USA
Mer enn 2000 norske studenter tar hele bachelor-, master- eller PhD graden sin i USA

Det finnes mer enn 4000 universiteter og høyskoler i USA, og det kan være vanskelig å finne alt man trenger av informasjon. Denne siden inneholder informasjon om blant annet skoler, opptakstester, språktester, finansiering og stipend.

Ta gjerne kontakt på info@noram.no eller bestill en gratis veiledningstime med NORAM

Sjekk også:

NORAMs Facebookside – vi poster jevnlig tips og råd om studier i USA.

EducationUSA Norway – den offisielle kilden til informasjon om studier i USA

ANSA – Nøytral og god informasjon om studier i hele verden

Informasjon om studier i USA

Les gjerne våre informasjonsbrosjyrer

 

Del 1 – Bachelorgrad i USA

 

 

 

 

 

Del 2 – Idrettstipend

 

 

 

Del 3 – Master og PhD i USA

 

 


Finn skoler og studiemuligheter

Bachelor i USA:

Master eller PhD i USA:

 


Språktester for studier i USA

TOEFL – Test of English as a Foreign Language

Testen måler ikke-engelskspråklige studenters evne til å bruke og forstå det engelske språket som det er hørt, snakket, lest og skrevet i et engelskspråklig klasserom på universitetsnivå. Testen er internettbasert.

 • Påmelding: Ets.org
 • Testsenter: Moss
 • Pris: 270 USD
 • Tid: Den internettbaserte testen går 30-40 ganger i året
 • Resultater: Resultatet får du online og per post 15 virkedager etter at du har tatt testen.
 • Gyldighet: 2 år

IELTS – International English Language Testing System

Testen måler ikke-engelskspråklige studenters evne til å bruke og forstå det engelske språket som det er hørt, snakket, lest og skrevet i et engelskspråklig klasserom på universitetsnivå. Til forskjell fra TOEFL-testen foregår den muntlige delen ansikt-til-ansikt med en eksaminator. Merk at denne delen av testen enten kan foregå på samme dag, dagen før, eller dagen etter den skriftlige delen.

 • Testsentre: Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim
 • Påmelding: Via Folkeuniversitetets nettsider
 • Pris: Oslo og Bergen: 2 600 NOK og Trondheim og Stavanger:  2 650 NOK
 • Resultater: IELTS resultater er tilgjengelig etter 13 dager
 • Gyldighet: 2 år

Opptakstester for studier i USA

Opptakstester for bachelor:

SAT – Scholastic Aptitude Test

Veldig mange amerikanske læresteder har opptakstesten SAT som del av sine opptakskriterier til Freshman Year (første året av en bachelorgrad).
Det finnes to varianter av denne testen, SAT Reasoning test (ofte bare kalt SAT) og SAT Subject test. Testene måler din kunnskapsbasis, og gir universitetene en indikasjon på om du er klar til å ta fatt på studier ved deres college.

Påmelding: www.collegeboard.org
Testsentre: Universitetet i Oslo, International School of Stavanger og Red Cross Nordic United World College, Flekke.
Testdatoer: SAT testen tilbys seks ganger i året, se datoene for Norge her: SAT test for International students

ACT – American College Test

Veldig mange amerikanske læresteder har opptakstesten ACT som del av sine opptakskriterier til Freshman Year (første året av en bachelorgrad). Testen er litt forskjellig fra SAT, og inkluderer blant annet en naturfags/vitenskapsdel. Les mer om forskjellene her: SAT vs ACT

Påmelding: www.actstudent.org
Testsentre: Universitetet i Oslo og International School of Stavanger
Testdatoer: fire til fem ganger i året:  søk opp ACT testdatoer i Norge

Opptakstester for master/PhD:

GMAT – Graduate Management Admission Test

Opptakskrav om GMAT gjelder for deg som skal søke deg inn på en mastergrad i økonomifag (inkl. MBA). Testen blir tatt av forskjellige studenter med ulike bakgrunner, men kan for mange være nokså krevende. Det er derfor svært viktig at du forbereder deg godt.

Påmelding: MBA.com
Testsenter: Glasspaper AS i Oslo
Tidspunkt: Hver mandag til torsdag

GRE– Graduate Record Exam

Opptakskrav om GRE gjelder når du skal søke deg inn på en mastergrad innen samfunnsfag og lignende. Testen blir tatt av forskjellige studenter med ulike bakgrunner, men kan for mange være nokså krevende. Det er derfor svært viktig at du forbereder deg godt.

Påmelding: Se nettsidene til UiO for påmelding og mer informasjon.
Teststeder: Kan tas ved Universitetet i Oslo, og noen ganger i Trondheim (NTNU) og Moss.
Testtdatoer: Tilbys tre til fire ganger i året

Skal du studere medisin eller jus?

Opptakstest for medisin: MCAT
Opptakstest for jusutdanning: LSAT


Finansiering til din utdanning

Pernille fikk stipend av NORAM i 2013-14 og 2015-16 for å ta en master i Directing and Screenwriting ved Columbia University

Det amerikanske systemet for høyere utdanning er stort og svært variert, og kan være svært kostbart. En tommelfingerregel er at offentlige universiteter er store, rimeligere, og ikke har så mye stipend til internasjonale studenter. Private universiteter er oftere mindre, dyrere, men har store stipend tilgjengelig for internasjonale studenter.
Dette gjelder ikke nødvendigvis alle colleges og universiteter, men er en generalisering.

Hvis du ønsker å spare penger på levekostnader, bør du ikke studere i California, store deler av New York og Massachusetts eller i Washington DC, ettersom levekostnadene er mye høyere i disse områdene. Sjekk gjerne colleges og universiteter som ligger litt “avsidesliggende” områder, som i rural eller suburban byer og tettsteder, det kan være mye å spare i levekostnader i disse byene.

Stipend fra skolen

De aller fleste studentene i USA får støtte i form av scholarship/grants/financial aid fra college eller universitetetet de studerer ved. Dette gjelder også internasjonale studenter, og NORAM anbefaler alltid at du undersøker hvordan du søker stipend fra skolen.

Skoler kan ofte tilby merit-based scholarship, need-based aid, grants for leadership, scholarship for kunst, musikk, teater eller lignende.
OBS: ikke godta federal aid/state support eller lignende, da statsstøtte i USA vil diskvalifisere deg for å motta Lånekassen. Gjelder spesielt for dobbeltstatsborgere.

Noen ganger krever skolen at man tar SAT/GRE/GMAT el. lignende for å kvalifisere for stipend, ellers evaluerer de deg ut i fra karakterer.
For behovsprøvd stipend/støtte (need-based) må man noen ganger må man fylle ut CSS Profile eller en financial aid søknad for støtte.

Lånekassen

NOKUT samarbeider med Lånekassen om oversikter over hvilke institusjoner som har fått akkreditering. Norske studenter som er tatt opp ved en amerikansk institusjon med såkalt regional akkreditering, vil kunne regne med støtte fra Lånekassen. Lånekassen gir også støtte til første år i en bachelorgrad, selv om første året ikke godkjennes som del av en norsk høyere utdanning.

For studier ved læresteder utenfor Norden med spesielt høy kvalitet kan Lånekassen gi et såkalt tilleggsstipend hvis skolepengene er høyere enn 126 160kr. En liste over hvilke læresteder i USA som kvalifiserer for tilleggsstipend finner du hos Lånekassen.

Se her for hvor mye kan Lånekassen støtte din utdanning med.

Stipend fra NORAM og andre organisasjoner

For andre stipend, se NORAMs oversikt om stipend fra andre kilder og ANSAs stipendoversikt eller deres liste over stipend for USA.